Exobiology

Exobiologi

Svensk definition

En övergripande vetenskap omfattande evolutionsbiologi, inklusive ursprung för och utveckling av de för livet nödvändigaste elementen, och hur dessa uppkommer i det interstellära stoftet och i protostellära system. Hit hör också studier av den kemiska evolutionen och därmed följande samverkan mellan framväxande livsformer och planeternas utveckling, samt den gren av biologin som ägnar sig åt studier av utomjordiskt liv.

Engelsk definition

The interdisciplinary science that studies evolutionary biology, including the origin and evolution of the major elements required for life, their processing in the interstellar medium and in protostellar systems. This field also includes the study of chemical evolution and the subsequent interactions between evolving biota and planetary evolution as well as the field of biology that deals with the study of extraterrestrial life.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Space Biology Biologies, Space Biology, Space Space Biologies Astrobiology Extraterrestrial Life Life, Extraterrestrial