Biotechnology

Bioteknologi

Svensk definition

Vetenskapsgren med inriktning på utnyttjande av organismer, celler eller celldelar för utveckling av tekniskt och kliniskt användbara produkter. Av central betydelse är s k genetisk ingenjörskonst, dv s manipulation av biologiska funktioner på molekylär nivå. De metoder som tillämpas kan omfatta transfektion, kloning, algoritmer för sekvens- och strukturanalys, databaser och analys och förutsägelse av gen- och proteinstrukturfunktioner.

Engelsk definition

Body of knowledge related to the use of organisms, cells or cell-derived constituents for the purpose of developing products which are technically, scientifically and clinically useful. Alteration of biologic function at the molecular level (i.e., GENETIC ENGINEERING) is a central focus; laboratory methods used include TRANSFECTION and CLONING technologies, sequence and structure analysis algorithms, computer databases, and gene and protein structure function analysis and prediction.

Svenska synonymer

Bioteknik

Engelska synonymer

Biotechnologies