Operations Research

System- och operationsforskning

Svensk definition

En samling tekniker utvecklade för att tillämpa vetenskapliga metoder och verktyg i syfte att lösa problem vid beslutsfattande i komplexa organisationer och system. System- och operationsforskning söker optimala lösningar vid situationer med motstridiga målsättningar och använder matematiska modeller varur lösningar för verkliga problem kan erhållas.

Engelsk definition

A group of techniques developed to apply scientific methods and tools to solve the problems of DECISION MAKING in complex organizations and systems. Operations research searches for optimal solutions in situations of conflicting GOALS and makes use of mathematical models from which solutions for actual problems may be derived. (From Psychiatric Dictionary, 6th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Research, Operations Operational Research Research, Operational