Peer Review, Research

Kollegial granskning inom forskning

Svensk definition

Expertgranskning av forsningsprojekts kvalitet och hållbarhet, utförd av sakkunniga inom samma forskningsområde. Förfaringssättet tillämpas av redaktörer vid bedömning av manuskript för publicering, av fonder och stiftelser för beslut om anslagstilldelning, och av vetenskapliga institutioner vid tjänstetillsättningar.

Engelsk definition

The evaluation by experts of the quality and pertinence of research or research proposals of other experts in the same field. Peer review is used by editors in deciding which submissions warrant publication, by granting agencies to determine which proposals should be funded, and by academic institutions in tenure decisions.

Svenska synonymer

Peer review inom forskning Referentbedömning inom forskning Peer review inom publicering Referentbedömning inom publicering Kollegial granskning inom publicering

Engelska synonymer

Peer Reviews, Research Research Peer Review Research Peer Reviews Review, Research Peer Reviews, Research Peer Peer Review, Grants Grants Peer Review Grants Peer Reviews Peer Reviews, Grants Review, Grants Peer Reviews, Grants Peer Grants, Peer Review Grant, Peer Review Peer Review Grant Peer Review Grants Review Grant, Peer Review Grants, Peer Peer Review, Publishing Peer Reviews, Publishing Publishing Peer Review Publishing Peer Reviews Review, Publishing Peer Reviews, Publishing Peer