Research Design

Forskningsdesign

Svensk definition

En plan för insamlande och bruk av data, så att önskad, exakt information kan erhållas eller så att en hypotes kan prövas på erforderligt sätt.

Engelsk definition

A plan for collecting and utilizing data so that desired information can be obtained with sufficient precision or so that an hypothesis can be tested properly.

Svenska synonymer

Forskningsförslag Forskningsstrategier Felkällor Forskningstekniker Problemformulering Experimentell design Datarapportering Forskningsmetodologi Dataanpassning

Engelska synonymer

Design, Research Designs, Research Research Designs Research Strategy Research Strategies Strategies, Research Strategy, Research Error Sources Error Source Source, Error Sources, Error Data Reporting Reporting, Data Scoring Methods Method, Scoring Methods, Scoring Scoring Method Matched Groups Group, Matched Groups, Matched Matched Group Research Techniques Research Technique Technique, Research Techniques, Research Research Technics Research Technic Technic, Research Technics, Research Research Methodology Methodology, Research Research Proposal Proposal, Research Proposals, Research Research Proposals Data Adjustment Adjustment, Data Adjustments, Data Data Adjustments Problem Formulation Formulation, Problem Formulations, Problem Problem Formulations Experimental Design Experimental Designs Design, Experimental Designs, Experimental