Dual Use Research

Forskning med dubbla användningsområden

Svensk definition

Begrepp som relaterar till teknologi och/eller information som härrör ur forskning med potential till både gynnsamma och ogynnsamma tillämpningar för mänskligheten och miljön.

Engelsk definition

Concept relating to technologies and/or information emanating from research that holds the potential for both benevolent and malevolent applications to humanity and the environment.

Svenska synonymer

Dubbla användningsområden inom forskning

Engelska synonymer

Research, Dual Use Use Research, Dual