Health Services Research

Hälso- och sjukvårdsforskning

Svensk definition

Användande av epidemiologiska, sociologiska, ekonomiska och andra analysmetoder i studier av hälso- och sjukvårdstjänster. Dessa studier omfattar vanligtvis förhållandena mellan behov, efterfrågan, försörjning, nyttjande och utfall på sjukvårdsområdet. Målet för forskningen är utvärdering, särskilt i fråga om struktur, processer, prestationer och utfall.

Engelsk definition

The integration of epidemiologic, sociological, economic, and other analytic sciences in the study of health services. Health services research is usually concerned with relationships between need, demand, supply, use, and outcome of health services. The aim of the research is evaluation, particularly in terms of structure, process, output, and outcome. (From Last, Dictionary of Epidemiology, 2d ed)

Svenska synonymer

Aktionsforskning Medicinsk vårdforskning Utvärdering av hälso- och sjukvård

Engelska synonymer

Health Services Evaluation Evaluation, Health Services Evaluations, Health Services Health Services Evaluations Research, Medical Care Medical Care Research Research, Health Services Health Care Research Research, Health Care Healthcare Research Research, Healthcare Action Research Research, Action