Health Services Needs and Demand

Hälso- och sjukvårdsbehov och efterfrågan

Svensk definition

Det utbud av hälso- och sjukvårdstjänster som en samhällsgrupp eller ett samhälle kräver och som man kan eller vill betala för.

Engelsk definition

Health services required by a population or community as well as the health services that the population or community is able and willing to pay for.

Svenska synonymer

Behov och efterfrågan, hälso- och sjukvård Vårdtyngd Hälso- och sjukvårdsbehov Efterfrågan efter och behov av hälso och sjukvård Målgrupper

Engelska synonymer

Needs and Demand, Health Services Needs Target Population Population, Target Populations, Target Target Populations Health Services Needs Health Services Need Need, Health Services Needs, Health Services