Needs Assessment

Behovsbedömning

Svensk definition

Systematisk kartläggning av en folkgrupps behov eller enskilda individer för att fastställa den rätta nivån för sjukvårdsinsatser.

Engelsk definition

Systematic identification of a population's needs or the assessment of individuals to determine the proper level of services needed.

Svenska synonymer

Behovsprövning Behovsanalys Bedömning av vårdbehov Bedömning av utbildningsbehov

Engelska synonymer

Needs Assessments Educational Needs Assessment Assessment, Educational Needs Needs Assessment, Educational Needs Assessments, Educational Determination of Health Care Needs Determination of Healthcare Needs Assessment of Healthcare Needs Needs Assessment, Healthcare Needs Assessments, Healthcare Assessment of Health Care Needs