Quality Assurance, Health Care

Kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvård

Svensk definition

Åtgärder avsedda att säkra eller förbättra vårdkvaliten i antingen en bestämd medicinsk situation eller inom en programverksamhet. Begreppet omfattar även prövning och utvärdering av vårdkvaliten, identifiering av problem eller brister i sjukvården, utformning av åtgärder för att råda bot på sådana brister och uppföljning av åtgärdernas effekt i verksamheten.

Engelsk definition

Activities and programs intended to assure or improve the quality of care in either a defined medical setting or a program. The concept includes the assessment or evaluation of the quality of care; identification of problems or shortcomings in the delivery of care; designing activities to overcome these deficiencies; and follow-up monitoring to ensure effectiveness of corrective steps.

Svenska synonymer

Bedömning av vårdkvalitet

Engelska synonymer

Healthcare Quality Assurance Assurance, Healthcare Quality Assurances, Healthcare Quality Healthcare Quality Assurances Quality Assurances, Healthcare Quality Assurance, Healthcare Health Care Quality Assurance Healthcare Quality Assessment Assessment, Healthcare Quality Assessments, Healthcare Quality Healthcare Quality Assessments Quality Assessments, Healthcare Quality Assessment, Healthcare Quality Assessment, Health Care Health Care Quality Assessment