Nonverbal Communication

Icke-verbal kommunikation

Svensk definition

Förmedling av känslor, idéer och attityder människor emellan med andra medel än genom det talade språket.

Engelsk definition

Transmission of emotions, ideas, and attitudes between individuals in ways other than the spoken language.

Svenska synonymer

Ordlös kommunikation

Engelska synonymer

Communication, Nonverbal Communications, Nonverbal Nonverbal Communications