Attitude of Health Personnel

Attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal

Svensk definition

Inställning hos hälso- och sjukvårdspersonal till patienter, kollegor, sjukvårdssystem osv.

Engelsk definition

Attitudes of personnel toward their patients, other professionals, toward the medical care system, etc.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Health Personnel Attitude Health Personnel Attitudes Staff Attitude Attitude, Staff Attitudes, Staff Staff Attitudes