Nurse's Role

Sjuksköterskans roll

Svensk definition

Den förväntade funktionen av en utövare av sjuksköterskeyrket.

Engelsk definition

The expected function of a member of the nursing profession.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Nurse's Roles Role, Nurse's Roles, Nurse's Nurses Role Nurses Roles Role, Nurses Roles, Nurses Nurse's Scope of Practice Nurse Scope, Practice Nurses Scope, Practice Practice Nurse's Scope Practice Nurse's Scopes Nurses' Role Nurse Role Nurses' Roles Role, Nurses' Roles, Nurses'