Food Analysis

Livsmedelsanalys

Svensk definition

Mätning och utvärdering av substanskomponenter som räknas som föda.

Engelsk definition

Measurement and evaluation of the components of substances to be taken as FOOD.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Analysis, Food Analyses, Food Food Analyses