Reproductive Techniques

Fortplantningstekniker

Svensk definition

Olika metoder för att åstadkomma ny avkomma, inklusive teknik för selektiv avel, kloning och fortplantningshjälp.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Reproductive Technique Technique, Reproductive Techniques, Reproductive Reproduction Techniques Reproduction Technique Technique, Reproduction Techniques, Reproduction Reproduction Technics Reproduction Technic Technic, Reproduction Technics, Reproduction Reproductive Technology Technologies, Reproductive Technology, Reproductive Reproductive Technologies