Breeding

Uppfödning

Svensk definition

Produktion av avkomma genom en selektiv parning eller genetisk hyridisering av djur eller plantor.

Engelsk definition

The production of offspring by selective mating or HYBRIDIZATION, GENETIC in animals or plants.

Svenska synonymer

Avel

Engelska synonymer

Breedings