Bone Demineralization Technique

Bendemineraliseringsteknik

Svensk definition

Avlägsnande av mineralämnen eller salter ur ben eller benvävnad i syfte att undersöka styrka och kemisk sammansättning i benet.

Engelsk definition

Removal of mineral constituents or salts from bone or bone tissue. Demineralization is used as a method of studying bone strength and bone chemistry.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Bone Demineralization Techniques Demineralization Technique, Bone Demineralization Techniques, Bone Technique, Bone Demineralization Techniques, Bone Demineralization Bone Demineralization Technic Bone Demineralization Technics Demineralization Technic, Bone Demineralization Technics, Bone Technic, Bone Demineralization Technics, Bone Demineralization