Equipment Safety

Utrustningssäkerhet

Svensk definition

Eliminering av existerande eller tänkbara risker förknippade med bruk av utrustning.

Engelsk definition

Freedom of equipment from actual or potential hazards.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Safety, Equipment Device Safety Safety, Device Hazards, Equipment Equipment Hazard Equipment Hazards Hazard, Equipment Medical Device Safety Device Safety, Medical Safety, Medical Device