Animal Identification Systems

Identifieringssystem för djur

Svensk definition

Metoder för att känna igen enskilda djur och vissa identifierbara kännetecken hos djur. Hit räknas elektroniska metoder, öronmärkning osv.

Engelsk definition

Procedures for recognizing individual animals and certain identifiable characteristics pertaining to them; includes computerized methods, ear tags, etc.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Animal Identification System Identification System, Animal Identification Systems, Animal System, Animal Identification Systems, Animal Identification