Radiometry

Radiometri

Svensk definition

Mätning av strålning genom fotografi, som röntgenfilm och filmdosimeter, Geiger-Müllerrör och genom skintillationsräkning.

Engelsk definition

The measurement of radiation by photography, as in x-ray film and film badge, by Geiger-Mueller tube, and by SCINTILLATION COUNTING.

Svenska synonymer

Strålningsdosimetri Strålningsmätning Geigermätare Geiger-Müllerrör

Engelska synonymer

Dosimetry, Radiation Dosimetries, Radiation Radiation Dosimetries Radiation Dosimetry Radiation Counter Counter, Radiation Counters, Radiation Radiation Counters Geiger-Mueller Counters Counters, Geiger-Mueller Geiger Mueller Counters Geiger-Mueller Tube Geiger Mueller Tube Geiger-Mueller Tubes Tube, Geiger-Mueller Tubes, Geiger-Mueller Geiger-Mueller Probe Geiger Mueller Probe Geiger-Mueller Probes Probe, Geiger-Mueller Probes, Geiger-Mueller Geiger Counter Counter, Geiger Counters, Geiger Geiger Counters Geiger-Mueller Counter Tube Counter Tube, Geiger-Mueller Counter Tubes, Geiger-Mueller Geiger Mueller Counter Tube Geiger-Mueller Counter Tubes Tube, Geiger-Mueller Counter Tubes, Geiger-Mueller Counter Nuclear Track Detection Detection, Nuclear Track