Manometry

Manometri

Svensk definition

Mätning av tryck eller spänning i vätskor eller gaser med en tryckmätare.

Engelsk definition

Measurement of the pressure or tension of liquids or gases with a manometer.

Svenska synonymer

Tryckmätning Tonometri

Engelska synonymer

Manometries Tonometry