Whole-Body Irradiation

Helkroppsbestrålning

Svensk definition

Bestrålning av hela kroppen med joniserande eller icke-joniserande strålning. Begreppet är tillämpligt på djur och människor, men ej mikroorganismer.

Engelsk definition

Irradiation of the whole body with ionizing or non-ionizing radiation. It is applicable to humans or animals but not to microorganisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Whole Body Irradiation Radiation, Whole-Body Radiation, Whole Body Irradiation, Whole-Body Irradiation, Whole Body Irradiations, Whole-Body Whole-Body Irradiations Whole-Body Radiation Radiations, Whole-Body Whole Body Radiation Whole-Body Radiations Irradiation, Total Body Irradiations, Total Body Total Body Irradiations Total Body Irradiation