Physiognomy

Fysionomi

Svensk definition

Bedömning av en individs personlighet baserat på hennes ansiktsdrag eller andra externa särdrag.

Engelsk definition

An assessment of a person's personality based on their facial and other external features.

Svenska synonymer

Fysiognomik

Engelska synonymer

Physiognomies