Isotope Labeling

Isotopmärkning

Svensk definition

Metoder för märkning av ett ämne med en stabil eller radioaktiv isotop. Termen skall inte användas för artiklar om märkta ämnen om inte själva märkningsmetoderna behandlas ingående. De spårsubstanser som kan vara föremål för märkning kan bestå av kemiska ämnen, celler eller mikroorganismer.

Engelsk definition

Techniques for labeling a substance with a stable or radioactive isotope. It is not used for articles involving labeled substances unless the methods of labeling are substantively discussed. Tracers that may be labeled include chemical substances, cells, or microorganisms.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Labeling, Isotope Isotope-Coded Affinity Tagging Affinity Tagging, Isotope-Coded Isotope Coded Affinity Tagging Tagging, Isotope-Coded Affinity Isotopically-Coded Affinity Tagging Affinity Tagging, Isotopically-Coded Tagging, Isotopically-Coded Affinity Isotope Labeling, Stable Labeling, Stable Isotope Stable Isotope Labeling