Games, Experimental

Experimentella spel

Svensk definition

Spel avsedda att ge information om hypoteser, politiska mål, handlingssätt eller strategier.

Engelsk definition

Games designed to provide information on hypotheses, policies, procedures, or strategies.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Game, Experimental Experimental Game Experimental Games