Prisoner Dilemma

Fångarnas dilemma

Svensk definition

Ett scenario inom beslutsanalys där två individer motiverade enbart av självbevarelse på bekostnad av den andre, slutar i ett sämre tillstånd än om de hade samarbetat med varandra i beslutsfattandet.

Engelsk definition

A scenario in decision analysis in which two individuals motivated entirely by self-preservation at the expense of the other, end up in a worse state than if they had cooperated with each other in the decision-making process.

Svenska synonymer

Fångens dilemma

Engelska synonymer

Dilemma, Prisoner Prisoner's Dilemma Dilemma, Prisoner's Prisoners Dilemma Dilemma, Prisoners