Models, Theoretical

Teoretiska modeller

Svensk definition

Teoretiska framställningar som efterliknar hur system, processer eller fenomen uppför sig eller verkar. De kan omfatta bruk av matematiska beräkningar, datorer och andra elektroniska hjälpmedel.

Engelsk definition

Theoretical representations that simulate the behavior or activity of systems, processes, or phenomena. They include the use of mathematical equations, computers, and other electronic equipment.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Model, Theoretical Theoretical Model Theoretical Models Models, Theoretic Models (Theoretical) Model (Theoretical) Experimental Model Model, Experimental Models, Experimental Experimental Models Mathematical Model Mathematical Models Model, Mathematical Models, Mathematical Theoretical Study Studies, Theoretical Study, Theoretical Theoretical Studies