Models, Organizational

Organisatoriska modeller

Svensk definition

Teoretiska framställningar eller konstrukter som beskriver eller förklarar hierarkiska förhållanden och interaktioner inom eller mellan organisatoriska enheter eller informella sociala grupper.

Engelsk definition

Theoretical representations and constructs that describe or explain the structure and hierarchy of relationships and interactions within or between formal organizational entities or informal social groups.

Svenska synonymer

Modeller, organisatoriska

Engelska synonymer

Organizational Models Model, Organizational Organizational Model