Materials Testing

Materialtestning

Svensk definition

Provning av material och hjälpmedel, särskilt sådana som används till proteser och implantat, suturer, adhesiva preparat osv, för deras hårdhet, styrka, hållfasthet, säkerhet, effektivitet och biokompatibilitet.

Svenska synonymer

Biokompatibilitetstestning Materialutprovning Blodkompatibilitetstestning Hemokompatibilitetstestning

Engelska synonymer

Testing, Materials Testing, Biocompatible Materials Biocompatible Materials Testing Materials Testing, Biocompatible Biocompatibility Testing Testing, Biocompatibility Testings, Biocompatibility Hemocompatibility Testing Hemocompatibility Testings Testing, Hemocompatibility Testing, Hemocompatible Materials Hemocompatible Materials Testing Materials Testing, Hemocompatible