Models, Animal

Djurmodeller

Svensk definition

Djur, utvalda pga specifika särdrag, som används i experimentellt syfte och för undervisning och tester.

Engelsk definition

Non-human animals, selected because of specific characteristics, for use in experimental research, teaching, or testing.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Animal Model Animal Models Model, Animal Laboratory Animal Models Animal Model, Laboratory Animal Models, Laboratory Laboratory Animal Model Model, Laboratory Animal Models, Laboratory Animal Experimental Animal Models Animal Model, Experimental Animal Models, Experimental Experimental Animal Model Model, Experimental Animal Models, Experimental Animal