Weightlessness Countermeasures

Motåtgärder, viktlöshet

Svensk definition

Teknik och förfaringssätt utformade för att förhindra eller upphäva oönskade effekter av viktlöshet under verklig eller simulerad rymdvistelse, som t ex fysiologiska förändringar beroende på avsaknad av tyngdkraft. Specifika åtgärder omfattar konstgjord tyngdkraft, fysisk träning, underkroppsundertryck och apparater för att motverka avbetingning.

Engelsk definition

Techniques and routines designed to prevent or reverse unwanted effects of weightlessness experienced during actual and simulated space flight, including physiologic changes related to removal of gravitational loading. Specific measures include creation of artificial gravity, exercise, low-level lower body negative pressure, and use of anti-deconditioning devices. (From Nicogossian, Space Physiology and Medicine, 2d ed, pp294-297)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Countermeasures, Weightlessness Countermeasure, Weightlessness Weightlessness Countermeasure