Containment of Biohazards

Begränsning av biologisk fara

Svensk definition

Fysiska och biologiska åtgärder mot spridning av potentiellt farliga, biologiskt aktiva ämnen som bakterier, virus, rekombinant DNA, kontaminerade biologiska prover m.fl. Innebär vanligtvis användning av utrustning, anläggningar, utföranden, professionell personal och vedertagna regler speciellt utformade för ändamålet.

Engelsk definition

Physical and biological barriers against the spread of potentially hazardous biologically active agents such as bacteria, viruses, recombinant nucleotides, contaminated bio-specimens, etc. Typically involves the use of specialized equipment, facilities, procedures, professional personnel and established protocols.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Biohazard Containment Containment, Biohazard Biohazards Containment Containment, Biohazards Containment, Biologic Biologic Containment Biological Containment Containment, Biological Biosafety Physical Containment Containment, Physical