Fourier Analysis

Fourieranalys

Svensk definition

Den matematiska teorin (Jean-Baptiste-Joseph Fourier, 1807) för Fourierserier och Fourierintegraler för reell- eller komplexvärda funktioner av en eller flera reella variabler. Grundläggande för teorin är att sådana funktioner under allmänna förutsättningar kan byggas upp av sinus- och cosinusfunktioner (enkla svängningar) (Källa: Nationalencyklopedin 2003-09-04). Den har många tillämpningsområden inom biomedicin, t ex vid röntgenkristallografisk analys av DNA-spiralen och andra molekyler, inkl viruspartiklar, och för den modifierade projektionsalgoritm som allmänt används för framställning av datortomografibilder.

Engelsk definition

Analysis based on the mathematical function first formulated by Jean-Baptiste-Joseph Fourier in 1807. The function, known as the Fourier transform, describes the sinusoidal pattern of any fluctuating pattern in the physical world in terms of its amplitude and its phase. It has broad applications in biomedicine, e.g., analysis of the x-ray crystallography data pivotal in identifying the double helical nature of DNA and in analysis of other molecules, including viruses, and the modified back-projection algorithm universally used in computerized tomography imaging, etc. (From Segen, The Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Svenska synonymer

Cyklisk analys Fouriertransform Fourierserie

Engelska synonymer

Analysis, Fourier Cyclic Analysis Analysis, Cyclic Analyses, Cyclic Cyclic Analyses Fourier Transform Transform, Fourier Fourier Series Series, Fourier