Computing Methodologies

Dataanalys

Svensk definition

Datorstödd analys och behandling av problem inom ett visst område.

Engelsk definition

Computer-assisted analysis and processing of problems in a particular area.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Methodologies, Computing Computing Methodology Methodology, Computing High Performance Computing Computing, High Performance Performance Computing, High