Euthanasia, Animal

Avlivning av djur

Svensk definition

Avlivande av djur av medlidande, för att hindra smittspridning, upprätthålla god hälsa i djurbestånd, eller i experimentella syften.

Engelsk definition

The killing of animals for reasons of mercy, to control disease transmission or maintain the health of animal populations, or for experimental purposes (ANIMAL EXPERIMENTATION).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Mercy Killing, Animal Animal Mercy Killing Animal Euthanasia