Indicator Dilution Techniques

Flödesmätning med indikator

Svensk definition

Metoder för mätning av flödet i ett system genom tillförsel av en känd mängd av något indikatorämne, t ex färgämne, radioisotop eller kall vätska, till systemet och påföljande mätning av koncentrationen vid tidsintervall på en bestämd punkt i systemet.

Engelsk definition

Methods for assessing flow through a system by injection of a known quantity of an indicator, such as a dye, radionuclide, or chilled liquid, into the system and monitoring its concentration over time at a specific point in the system. (From Dorland, 28th ed)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Dilution Technique, Indicator Dilution Techniques, Indicator Indicator Dilution Technique Technique, Indicator Dilution Techniques, Indicator Dilution Indicator Dilution Technics Dilution Technic, Indicator Dilution Technics, Indicator Indicator Dilution Technic Technic, Indicator Dilution Technics, Indicator Dilution Dilution Technics Dilution Technic Technic, Dilution Technics, Dilution Dilution Techniques Dilution Technique Technique, Dilution Techniques, Dilution