Immersion

Nedsänkning

Svensk definition

Placering av kropp eller föremål eller delar därav i en vätska.

Engelsk definition

The placing of a body or a part thereof into a liquid.

Svenska synonymer

Immersion

Engelska synonymer

Immersions Submersion Submersions