Endpoint Determination

Slutpunktsbestämning

Svensk definition

Fastställande av nivån för en kvantifierbar effekt, utmärkande för en biologisk process. Bestämningsmetoden används ofta för att avgöra graden av en toxisk eller terapeutisk effekt.

Engelsk definition

Establishment of the level of a quantifiable effect indicative of a biologic process. The evaluation is frequently to detect the degree of toxic or therapeutic effect.

Svenska synonymer

Slutpunktsanalys Ändpunktsbestämning

Engelska synonymer

Determination, Endpoint Determinations, Endpoint Endpoint Determinations End Point Determination Determinations, End Point End Point Determinations Point Determinations, End Endpoint Assay Assay, Endpoint Assays, Endpoint Endpoint Assays End Point Assay Assay, End Point Assays, End Point End Point Assays Point Assay, End Point Assays, End