Catheterization

Kateterisering

Svensk definition

Införande av en rörformig anordning i någon kanal, blodkärl, ihåligt organ eller kroppshåla för tillförsel eller tömning av vätskor för diagnostiska eller terapeutiska ändamål. Förfarandet skiljer sig från intubation, vars syfte är att upprätthålla en öppen förbindelse i tilltäppta kanaler eller kärl.

Engelsk definition

Use or insertion of a tubular device into a duct, blood vessel, hollow organ, or body cavity for injecting or withdrawing fluids for diagnostic or therapeutic purposes. It differs from INTUBATION in that the tube here is used to restore or maintain patency in obstructions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Catheterizations Cannulation Cannulations