Neoplasm Transplantation

Tumörtransplantation

Svensk definition

Experimentell överföring av tumörer i försöksdjur för forskningsändamål.

Engelsk definition

Experimental transplantation of neoplasms in laboratory animals for research purposes.

Svenska synonymer

Cancertransplantation

Engelska synonymer

Transplantation, Neoplasm Neoplasm Transplantations Transplantations, Neoplasm