Adenocarcinoma

Adenokarcinom

Svensk definition

Ett karcinom härrörande från körtelvävnad eller vars celler bildar tydliga körtelliknande strukturer. Adenokarcinom kan klassificeras i enlighet med de mönster cellerna bildar.

Engelsk definition

A malignant epithelial tumor with a glandular organization.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Adenocarcinomas Adenoma, Malignant Adenomas, Malignant Malignant Adenoma Malignant Adenomas Carcinoma, Granular Cell Carcinomas, Granular Cell Granular Cell Carcinoma Granular Cell Carcinomas Adenocarcinoma, Granular Cell Adenocarcinomas, Granular Cell Granular Cell Adenocarcinoma Granular Cell Adenocarcinomas Adenocarcinoma, Tubular Adenocarcinomas, Tubular Tubular Adenocarcinoma Tubular Adenocarcinomas Carcinoma, Tubular Carcinomas, Tubular Tubular Carcinoma Tubular Carcinomas Carcinoma, Cribriform Carcinomas, Cribriform Cribriform Carcinoma Cribriform Carcinomas Adenocarcinoma, Basal Cell Adenocarcinomas, Basal Cell Basal Cell Adenocarcinoma Basal Cell Adenocarcinomas Adenocarcinoma, Oxyphilic Adenocarcinomas, Oxyphilic Oxyphilic Adenocarcinoma Oxyphilic Adenocarcinomas