Adenocarcinoma, Papillary

Adenokarcinom, papillärt

Svensk definition

Ett adenokarcinom som bildar fingerliknande utskott av vaskulärt bindväv, täckt med neoplastiskt epitel, som skjuter in i cystor eller kaviteter i körtlar eller folliklar. Det uppträder oftast i äggst ock och sköldkörtel.

Engelsk definition

An adenocarcinoma containing finger-like processes of vascular connective tissue covered by neoplastic epithelium, projecting into cysts or the cavity of glands or follicles. It occurs most frequently in the ovary and thyroid gland. (Stedman, 25th ed)

Svenska synonymer

Papillärt adenokarcinom

Engelska synonymer

Adenocarcinomas, Papillary Papillary Adenocarcinoma Papillary Adenocarcinomas