Carcinoma, Hepatocellular

Levercellskarcinom

Svensk definition

Primär cancer i levercellerna. Den varierar från väl differentierad tumör, svår att skilja från normala leverceller, till svagt differentierad neoplasm. Cellerna kan vara likartade eller olikformade, eller bilda jätteceller. Ett flertal förslag till klassifikationssystem föreligger.

Engelsk definition

A primary malignant neoplasm of epithelial liver cells. It ranges from a well-differentiated tumor with EPITHELIAL CELLS indistinguishable from normal HEPATOCYTES to a poorly differentiated neoplasm. The cells may be uniform or markedly pleomorphic, or form GIANT CELLS. Several classification schemes have been suggested.

Svenska synonymer

Hepatocellulärt karcinom Hepatom Karcinom, hepatocellulärt Levercellscancer

Engelska synonymer

Carcinomas, Hepatocellular Hepatocellular Carcinomas Liver Cell Carcinoma, Adult Liver Cancer, Adult Adult Liver Cancer Adult Liver Cancers Cancer, Adult Liver Cancers, Adult Liver Liver Cancers, Adult Liver Cell Carcinoma Carcinoma, Liver Cell Carcinomas, Liver Cell Cell Carcinoma, Liver Cell Carcinomas, Liver Liver Cell Carcinomas Hepatocellular Carcinoma Hepatoma Hepatomas