Carcinoma, Adenoid Cystic

Adenocystiskt karcinom

Svensk definition

Karcinom kännetecknat av band eller cylindrar av hyalint eller slemhinnebindväv omväxlande med aggregat eller band av små epitelceller. När "cylindrarna" uppträder i massor av epitelceller ger de vävn aden ett perforerat eller sålliknande utseende. Denna tumörtyp förekommer i mjölkkörtlarna, andningsvägarnas slemkörtlar och spottkörtlarna. De är elakartade, men växer långsamt, och de tycks sprida s ig lokalt via nerverna.

Engelsk definition

Carcinoma characterized by bands or cylinders of hyalinized or mucinous stroma separating or surrounded by nests or cords of small epithelial cells. When the cylinders occur within masses of epithelial cells, they give the tissue a perforated, sievelike, or cribriform appearance. Such tumors occur in the mammary glands, the mucous glands of the upper and lower respiratory tract, and the salivary glands. They are malignant but slow-growing, and tend to spread locally via the nerves. (Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Karcinom, adenocystiskt

Engelska synonymer

Adenoid Cystic Carcinoma Adenoid Cystic Carcinomas Carcinomas, Adenoid Cystic Cystic Carcinoma, Adenoid Cystic Carcinomas, Adenoid Adenocystic Carcinoma Adenocystic Carcinomas Carcinoma, Adenocystic Carcinomas, Adenocystic Cylindroma Cylindromas