Adenocarcinoma, Sebaceous

Talgkörteladenokarcinom

Svensk definition

En elakartad tumör bestående av celler med differentiering mot talgepitel. Det är en solitär tumör, fast, något upphöjd, genomskinlig och täckt med normal eller verrukös epidermis. Den kan vara gul el ler orange, och uppträder vanligen i ansiktet och på huvudet. Tumören kan växa snabbt eller långsamt, men metastaser är ovanliga. Kirurgisk behandling hjälper i de flesta fall.

Engelsk definition

A malignant tumor composed of cells showing differentiation toward sebaceous epithelium. The tumor is solitary, firm, somewhat raised, more or less translucent, and covered with normal or slightly verrucose epidermis. It may be yellow or orange. The face and scalp are the commonest sites. The growth can be slow or rapid but metastasis is uncommon. Surgery cures most of the cases. (From Rook et al., Textbook of Dermatology, 4th ed, pp2403-4)

Svenska synonymer

Sebaceus adenokarcinom Talgkörteltumörer

Engelska synonymer

Adenocarcinomas, Sebaceous Sebaceous Adenocarcinoma Sebaceous Adenocarcinomas