Neoplasms, Adnexal and Skin Appendage

Tumörer, adnexa och hudbihang

Svensk definition

Tumörer bestående av talg- eller svettkörtelvävnad eller vävnad av andra hudbihang. Begreppet avser inte tumörer belägna i talg- eller svettkörtlar.

Engelsk definition

Neoplasms composed of sebaceous or sweat gland tissue or tissue of other skin appendages. The concept does not refer to neoplasms located in the sebaceous or sweat glands or in the other skin appendages.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Adnexal and Skin Appendage Neoplasms