Carcinoma, Renal Cell

Njurcellskarcinom

Svensk definition

Cancer i njurarnas parenkym, vilken vanligen uppträder i medelåldern eller senare och består av rörliknande celler, ordnade på olika sätt.

Engelsk definition

A heterogeneous group of sporadic or hereditary carcinoma derived from cells of the KIDNEYS. There are several subtypes including the clear cells, the papillary, the chromophobe, the collecting duct, the spindle cells (sarcomatoid), or mixed cell-type carcinoma.

Svenska synonymer

Karcinom, renalcell Renalcellscarcinom Hypernefrom

Engelska synonymer

Carcinomas, Renal Cell Renal Cell Carcinomas Nephroid Carcinoma Carcinoma, Nephroid Nephroid Carcinomas Adenocarcinoma Of Kidney Adenocarcinoma Of Kidneys Kidney, Adenocarcinoma Of Renal Cell Carcinoma Renal Cell Cancer Cancer, Renal Cell Renal Cell Cancers Adenocarcinoma, Renal Renal Adenocarcinoma Renal Adenocarcinomas Renal Carcinoma Carcinoma, Renal Renal Carcinomas Adenocarcinoma, Renal Cell Adenocarcinomas, Renal Cell Renal Cell Adenocarcinoma Renal Cell Adenocarcinomas Chromophobe Renal Cell Carcinoma Sarcomatoid Renal Cell Carcinoma Papillary Renal Cell Carcinoma Renal Cell Carcinoma, Papillary Chromophil Renal Cell Carcinoma Clear Cell Renal Cell Carcinoma Grawitz Tumor Tumor, Grawitz Clear Cell Renal Carcinoma Carcinoma, Hypernephroid Hypernephroid Carcinoma Hypernephroid Carcinomas Hypernephroma Hypernephromas Collecting Duct Carcinoma (Kidney) Carcinoma, Collecting Duct (Kidney) Carcinomas, Collecting Duct (Kidney) Collecting Duct Carcinomas (Kidney) Collecting Duct Carcinoma of the Kidney Renal Collecting Duct Carcinoma Collecting Duct Carcinoma Carcinoma, Collecting Duct Carcinomas, Collecting Duct Collecting Duct Carcinomas