Adenocarcinoma, Scirrhous

Skirröst adenokarcinom

Svensk definition

Ett adenokarcinom med hård struktur, bildad av tätt bindväv i stroma.

Engelsk definition

An adenocarcinoma with a hard (Greek skirrhos, hard) structure owing to the formation of dense connective tissue in the stroma. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Adenokarcinom, skirröst Skirröst karcinom

Engelska synonymer

Adenocarcinomas, Scirrhous Scirrhous Adenocarcinoma Scirrhous Adenocarcinomas Carcinoma, Scirrhous Carcinomas, Scirrhous Scirrhous Carcinoma Scirrhous Carcinomas