Adenocarcinoma, Follicular

Follikulärt adenokarcinom

Svensk definition

Ett adenokarcinom i sköldkörteln, där tumörcellerna bildar folliklar.

Engelsk definition

An adenocarcinoma of the thyroid gland, in which the cells are arranged in the form of follicles. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Adenokarcinom, follikulärt Follikulärt sköldkörtelkarcinom

Engelska synonymer

Adenocarcinomas, Follicular Follicular Adenocarcinoma Follicular Adenocarcinomas Thyroid Carcinoma, Follicular Follicular Thyroid Carcinoma Carcinoma, Follicular Thyroid Carcinomas, Follicular Thyroid Follicular Thyroid Carcinomas Thyroid Carcinomas, Follicular