Carcinoma, Acinar Cell

Acinärcellskarcinom

Svensk definition

En elakartad tumör som uppkommer i racemösa (druvklaseliknande) körtlars celler, särskilt spottkörtlarna. Acinärcellskarcinom (av lat. acinus, bär) är väl differentierade och står för ca 13 % av de ca ncerformer som uppkommer i öronspottkörteln (parotis). I ca 16 % av fallen följer lymfkörtelmetastaser. Det är inte ovanligt att tumörer och metastaser återkommer flera år efter behandlingen. Denna ca ncerform kan förekomma i alla åldersgrupper, och är vanligast hos kvinnor. Syn. acinär cancer.

Engelsk definition

A malignant tumor arising from secreting cells of a racemose gland, particularly the salivary glands. Racemose (Latin racemosus, full of clusters) refers, as does acinar (Latin acinus, grape), to small saclike dilatations in various glands. Acinar cell carcinomas are usually well differentiated and account for about 13% of the cancers arising in the parotid gland. Lymph node metastasis occurs in about 16% of cases. Local recurrences and distant metastases many years after treatment are common. This tumor appears in all age groups and is most common in women. (Stedman, 25th ed; Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1240; from DeVita Jr et al., Cancer: Principles & Practice of Oncology, 3d ed, p575)

Svenska synonymer

Acinärt adenocarcinom Acinärt carcinom Seröst acinärt adenom

Engelska synonymer

Acinar Cell Carcinoma Acinar Cell Carcinomas Carcinomas, Acinar Cell Acinic Cell Adenocarcinoma Acinic Cell Adenocarcinomas Adenocarcinoma, Acinic Cell Adenocarcinomas, Acinic Cell Acinic Cell Tumor Acinic Cell Tumors Tumor, Acinic Cell Tumors, Acinic Cell Acinar Cell Adenocarcinoma Acinar Cell Adenocarcinomas Adenocarcinoma, Acinar Cell Adenocarcinomas, Acinar Cell Acinar Carcinoma Acinar Carcinomas Carcinoma, Acinar Carcinomas, Acinar Acinic Cell Carcinoma Acinic Cell Carcinomas Carcinoma, Acinic Cell Carcinomas, Acinic Cell Serous Acinar Adenoma